In logo nam châm dẻo dán xe khách HTX vận tải Nguyên Vỹ

In logo decal nam châm dẻo dán xe khách HTX vận tải Nguyên Vỹ. Chất liệu nam châm dẻo in decal nhựa dán bền vĩnh viễn, tiện lợi, nâng cao giá trị thương hiệu.

In logo nam châm dẻo dán xe khách HTX vận tải Nguyên Vỹ

In logo nam châm dẻo dán xe khách HTX vận tải Nguyên Vỹ

Logo nam châm dẻo dán xe

Logo nam châm dẻo dán xe

Quy cách:

  • Nam châm dẻo 1mm.
  • In decal nhựa cán màng bảo vệ.
  • Kích thước, hình dáng, hình ảnh: tùy chọn.
error: Content is protected !!