Miếng dán iPhone 3,4

Đăng

film-iphone

Dùng chống trầy cho iPhone 3G, 3GS, 4G, 4GS

Không ảnh hưởng đến cảm ứng

5/5 - (49 bình chọn)