Decal mờ BLR001

Đăng

decal-mo-01

Decal không màu nổi phim nhựa vinyl. Lăng kính như mặt tán xạ ánh sáng làm cho bảo mật này xem phim như cắt thủy tinh. Màu sắc thay đổi khi thay đổi ánh sáng. Một bộ phim riêng tư tuyệt vời che khuất tầm nhìn trực tiếp với truyền dẫn ánh sáng cao.
Kích thước: khổ 100cm

5/5 - (5 bình chọn)