Để có Poster đẹp

Để có Poster đẹp
Poster hay còn gọi là áp phích được xem là một phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm chuyển tải thông điệp, quảng bá hình ảnh

Một số loại poster

Một số loại poster
Để đáp ứng nhu cầu quảng bá sản phẩm trên thị trường, giúp thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh hơn, các tấm