In decal PP

In decal PP
PP là loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP hơn giấy ảnh, mặt sau có keo hoặc không keo, sau khi in được

Công nghệ in kỹ phun thuật số

Công nghệ in kỹ phun thuật số
In kỹ thuật số là công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo và trở thành một trong những nhu cầu cần

Cách xử lý vật liệu khi in

Cách xử lý vật liệu khi in
Ngày nay, khi trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ in kỹ thuật số cũng phát triển theo, nhất là phương pháp in