Decal nước – Decal dán trên nhiều chất liệu

Decal nước - Decal dán trên nhiều chất liệu
Decal nước là một loại decal đặc biệt mang tính ứng dụng cao. Khi sử dụng decal nước, chỉ cần ngâm nó vào nước thì lớp keo sẽ

In Decal nước

In Decal nước
In decal trượt nước là một phương pháp phổ biến trong ngành in để đưa hình ảnh, thông tin lên mọi chất liệu 3D ( không