Một số loại poster

Một số loại poster
Để đáp ứng nhu cầu quảng bá sản phẩm trên thị trường, giúp thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh hơn, các tấm

Thiết kế Poster quảng cáo

Thiết kế Poster quảng cáo
Poster là những hình ảnh khổ lớn mang nội dung quảng cáo hình ảnh, gắn liền với việt quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hoạt động