Tem vỡ

Tem vỡ
Tem vỡ là một trong những loại có giá trị được sử dụng phổ biến rộng rãi trong đời sống. Tem vỡ thường được dùng làm

Tem vỡ: Tính chất và đặc điểm

Tem vỡ: Tính chất và đặc điểm
Tem vỡ (còn gọi là tem bể) là một dạng tem bảo hành được in trên chất liệu decal giấy đặc biệt. Giấy tự dính và