Decal mờ BLR003

Đăng

decal-mo-03

Lý tưởng để che khuất tầm nhìn trực tiếp, bán tư nhân, và cho phép truyền dẫn ánh sáng tuyệt vời. Film này có thể được chuyển đổi thành 30 màu sắc khác nhau bằng cách đầu tiên cài đặt một bộ phim màu trong suốt, nhìn thấy màu sắc trong suốt trong các cửa hàng của đơn loại di chúc, và sau đó cài đặt rõ ràng băng qua bộ phim màu.
Kích thước: Khổ 100cm

5/5 - (1 bình chọn)