Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Đăng

Theo quy định của nhà nước, nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của một cơ sở sản xuất/ kinh doanh với hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các cơ sở khác. Đây là cơ sở cho phép người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn để mua đúng hàng hóa/dịch vụ có chất lượng tốt. 

Theo đó, nhãn hiệu hàng hoá được phân thành: Nhãn hiệu hàng hoá gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau; Nhãn hiệu dịch vụ gắn vào phương tiện dịch vụ để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhau.

nhan-hieu-hang-hoa-la-gi-1
Nhãn hiệu hàng hóa là quan trọng với sản phẩm

Nhãn hiệu hàng hóa có thể là tên riêng, dấu hiệu, từ ngữ, hình ảnh… hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó. Nhãn hiệu hàng hóa cũng có thể là hình ba chiều, bao bì, các tín hiệu âm thanh, màu sắc hoặc mùi vị. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các nhãn hiệu không có khả năng phân biệt bao gồm các hình và hình hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm như một từ ngữ; chữ nước ngoài thuộc các ngôn ngữ không thông dụng,… sẽ bị xếp vào mục nhãn hiệu hàng hóa không có khả năng phân biệt.

Một nhãn hiệu mới có thể được tạo ra một cách ngẫu nhiên, hoặc từ một ý tưởng bất ngờ. Việc tạo nhãn hiệu mới là một vấn đề lớn và phức tạp liên quan đến chính sách sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Do đó, khi tạo nhãn hiệu mới, doanh nghiệp cần phải chú ý đáp ứng được hai mục tiêu chính là có giá trị thương mại và dễ bảo hộ. Nhãn hiệu dễ bảo hộ phải có tính phân biệt rõ ràng và không gây tranh cãi, nhầm lẫn.

nhan-hieu-hang-hoa-la-gi-2

5/5 - (4 bình chọn)